Přijímací řízení
Informace o přijímacím řízení (S032) Nápověda
Vyhledání informací o přijímacím řízení dle údajů o uchazeči
Do patřičného políčka vyplňte rodné číslo uchazeče bez lomítka nebo univerzitní číslo uchazeče nebo oborové číslo uchazeče a jeho iniciály a klikněte na tlačítko Vyhledej. Univerzitní číslo uchazeče je jedinečným číslem uchazeče pro všechny přijímací obory na univerzitě a oborové číslo uchazeče je jeho číslo pro daný přijímací obor. Obě čísla zpravidla sděluje uchazeči fakulta při přijímacím řízení nebo ve zvacím dopise.
Dotazy a připomínky zasílejte na jeden z uvedených e-mailů - dle fakulty, na kterou se hlásíte: studium@fame.utb.cz, studium@fmk.utb.cz, studium@ft.utb.cz, studium@fhs.utb.cz, studium@fai.utb.cz, studium@flkr.utb.cz.